Top 5 Ci­ne en Net­flix

Noticias - - SHOWBIZ -

1º- Car­go - Yo­lan­da Ram­ke (Ya dis­po­ni­ble). 2º- 22 de ju­lio - Paul Green­grass (10 de oc­tu­bre). 3º- El otro la­do del vien­to - Or­son We­lles (2 de no­viem­bre). 4º- El rey pros­cri­to - Da­vid Mac­ken­zie (9 de no­viem­bre). 5º- Ro­ma - Al­fon­so Cua­rón (15 de di­ciem­bre).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.