Ali­cia.

Perfil (Lunes) - - EDICION ESPECIAL -

La her­ma­na del pre­si­den­te se emo­cio­nó has­ta las lá­gri­mas al evo­car a Nés­tor Kirch­ner en el ter­cer aniver­sa­rio de su muer­te. “Des­de don­de es­té, de­be es­tar sa­tis­fe­cho de que ha­ya una par­ti­ci­pa­ción tan im­por­tan­te de la ju­ven­tud”, di­jo al vo­tar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.