3,6 %

Pymes - - FINANZAS -

Es la ta­sa de in­te­rés que apli­có el pro­gra­ma Propy­mes a un cré­di­to de 1 mi­llón de dó­la­res con­ce­di­do a un clien­te pa­ra ma­qui­na­ria.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.