EL AR­TE DE LIU MING

TAO - Tomo IV - - El Arte De Liu Ming -

Es­ta ca­li­gra­fía co­rres­pon­de a una fa­mo­sa fra­se del sa­bio y fi­ló­so­fo Lao Tze, plas­ma­da en el ca­pí­tu­lo 41 de su fa­mo­so li­bro Tao Te King. Se co­no­ce co­mo

Da Qi Wan Cheng, y tra­du­ci­da quie­re de­cir La gran va­si­ja se lle­na len­ta­men­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.