OS­CU­RO EN­GRA­NA­JE

VOGUE Latinoamerica - - Punto De Vista -

En sen­ti­do ho­ra­rio, des­de arri­ba: san­da­lia con cris­ta­les, de Guc­ci; san­da­lia y bol­so en for­ma de co­ra­zón, am­bos de Saint Lau­rent by Ant­hony Vac­ca­re­llo. En pá­gi­na opues­ta: en la mo­de­lo: blu­sa de Car­men March; san­da­lias con mo­ño, de Loe­we; san­da­lia de Guc­ci.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.