El re­gre­so de “Outlan­der” a la pan­ta­lla

VOS - - VOS + BREVES -

FOX es­tre­na el lu­nes, a las 22, la nue­va tem­po­ra­da de Outlan­der, serie ba­sa­da en los bes­tse­llers de Dia­na Ga­bal­don que ha co­se­cha­do fa­ná­ti­cos en el mun­do con su pro­pues­ta que mez­cla his­to­ria, ro­man­ce, cien­cia fic­ción y aven­tu­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.