Fi­cha

VOS - - ESCENA + VOS -

Dra­ma de Luigi Pi­ran­de­llo. Di­rec­ción: Co­ri­na Fio­ri­llo. Elen­co: in­te­gran­tes de la Co­me­dia Cor­do­be­sa, el cuer­po ar­tís­ti­co de la pro­vin­cia. Es­ta no­che y ma­ña­na a las 20.30 en el tea­tro Real. Se­rá la aper­tu­ra del FIT Mer­co­sur 2017. En­tra­da: $ 100. 75 min. ATP.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.