Car­pa au­to­má­ti­ca Pun­to Ze­ro

Weekend - - EQUIPOS -

Con sis­te­ma 3 Se­cond Up, se ar­ma y des­ar­ma en tan so­lo tres se­gun­dos. Con­fec­cio­na­da con po­liés­ter de al­ta re­sis­ten­cia, cos­tu­ras ter­mo­se­lla­das y do­ble puer ta con mos­qui­te­ro. In­clu­ye ga­ze­bo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.