1. 2. 3.

Kleine Zeitung Steiermark - - SPORT -

Mar­cel Hir­scher (AUT) 1:45,23 Mi­nu­ten Da­ve Ry­ding (GBR) +0,76 Se­kun­den Alex­an­der Cho­ro­schi­low (RUS) +1,11 Se­kun­den 4. Leif Kris­ti­an Hau­gen (NOR) + 1,15 5. Da­ni­el Yu­le (SUI) +1,61 6. Fe­lix Neu­reu­ther (GER) +1,88 7. Erik Re­ad (CAN) +1,92 8. Mar­co Schwarz (AUT) +1,99 9. Jo­na­than Nord­bot­ten (NOR) + 2,11 10. Al­exis Pin­tur­ault (FRA) +2,42 Wei­te­re Ös­ter­rei­cher: 17. Marc Di­gru­ber +2,67; 25. Micha­el Matt +5,51. Aus­ge­schie­den u. a.: Ma­nu­el Fel­ler, Chris­ti­an Hirsch­bü­hel, Do­mi­nik Ra­sch­ner, Si­mon Rue­land (al­le AUT), Hen­rik Kristof­fer­sen (NOR), Man­fred Mölgg, Patrick Tha­ler, Ste­fa­no Gross (al­le ITA), Ju­li­en Li­zeroux (FRA), And­re Myh­rer (SWE). 1. Lauf: 1. Ry­ding 53,42; 2. Gross +0,29; 3. Neu­reu­ther +0,74; 4. Cho­ro­schi­low +0,76; 5. Hau­gen +0,81; 6. Schwarz +0,84 ... 9. Hir­scher +1,02; 19. Matt +2,17. 2. Lauf: 1. Hir­scher 50,79; 2. Re­ad +0,51; 3. Luitz (GER) +0,78 ... 10. Cho­ro­schi­low +1,37; 16. Ry­ding +1,78; 18. Di­gru­ber +1,96; 23. Schwarz +2,17; 25. Matt +4,36. Ge­samt­welt­cup: 1. Hir­scher 1080; 2. Kristof­fer­sen 692; 3. Pin­tur­ault 681; 4. Jans­rud 544; 5. Neu­reu­ther 485; 6. Mölgg 428; 7. Kil­de (NOR) 380; 8. Pa­ris (ITA) 339; 9. Fai­v­re (FRA) 315; 10. Jan­ka (SUI) 285 ... 12. Franz 262; 14. May­er (bei­de AUT) 243. Sla­lom-welt­cup: 1. Hir­scher 540; 2. Kristof­fer­sen 460; 3. Mölgg 358; 4. Neu­reu­ther 280; 5. Ry­ding 230; 6. Yu­le 212; 7. Cho­ro­schi­low 210; 8. Matt 195; 9. Gross 151; 10. Myh­rer 139 ... 16. Di­gru­ber 97; 19. Schwarz 86; 21. Fel­ler 81; 25. Hirsch­bühl 69. Nächs­tes Ren­nen: Sla­lom in Schlad­ming am Di­ens­tag (17.45/20.45 Uhr, live ORF eins). TV-TIPPS 9 Uhr Eu­ro­sport, SF2 Ten­nis, Aus­tra­li­an Open (live). 18.15 Uhr Eu­ro­sport. Ki­cker TV, Ex­per­ten­run­de (live). 20.30 Uhr lao­la1.tv. Fuß­ball, Se­rie B, Peru­gia – Ce­se­na (live). 21.15 Uhr Ser­vus TV. Sport und Talk aus dem Han­gar-7 (live).

Newspapers in German

Newspapers from Austria

© PressReader. All rights reserved.