Orf-über­tra­gungs­rech­te

Kleine Zeitung Steiermark - - MEDIEN -

Bis 2022 Rech­te an Fuß­ball WM und bis 2020 Rech­te an Fuß­ball EM (inkl. al­ler Qua­li­spie­le Ös­ter­reichs). Bis 2020 Rech­te an For­mel 1, bis 2020 Rech­te an Olym­pi­schen Spie­len, bis inkl. Sai­son 2017/2018 Rech­te an Cham­pi­ons Le­ague und Bun­des­li­ga.

Sport­chef H. P. Trost & Tv-di­rek­to­rin Kath­rin Zech­ner

Newspapers in German

Newspapers from Austria

© PressReader. All rights reserved.