РЭ­ДАК­ЦЫЯ

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

га­лоў­ны рэ­дак­тар аляк­сандр ле­ані­давіч СА­МО­ВІЧ на­мес­нік га­лоў­на­га рэ­дак­та­ра тац­ця­на ШАБЛЫ­КА ды­зайн, вёрст­ка іван мі­цкевіч кар­эк­ту­ра юлія ЛАБЕ­ЦКАЯ фо­та­кар­эс­пан­д­эн­ты «БЕЛТА»

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.