9,65%

Brestskaya Gazeta - - В ФОКУСЕ -

скла­ла до­ля праблем­ных ак­ты­ваў у су­куп­ных ак­ты­вах бе­ла­рус­кіх бан­каў. Па стане на 1 лю­та­га аб’ём праблем­ных ак­ты­ваў бан­каў склаў 41,8 трлн і па­вя­лічы­ў­ся ў па­раў­нан­ні з 1 студ­зе­ня на 51,2%, свед­ча­ць дад­зе­ныя На­цы­я­наль­на­га бан­ка. На 1 студ­зе­ня до­ля та­кіх ак­ты­ваў скла­да­ла 6,83%. За 2015 год праблем­ныя ак­ты­вы бе­ла­рус­кіх бан­каў прак­тыч­на па­двоілі­ся і склалі 27,7 трлн на па­ч­а­так 2016-га. Пры гэтым до­ля праблем­ных ак­ты­ваў у су­куп­ных бан­каўскіх ак­ты­вах па­вя­лічы­ла­ся за 2015 год з 4,37% да 6,83%, ад­зна­чае Бе­лаПАН.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.