ДЛЯ ДА­ВЕД­КІ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

У 2012 год­зе на­вуч­эн­ца­мі сяр­эд­ніх спе­цы­яль­ных на­ву­чаль­ных уста­ноў сталі 22,5% вы­пуск­нікоў 11-х кла­саў і 19,7% вы­пуск­нікоў 9-х кла­саў школ Слонім­ска­га ра­ё­на. На­ву­чанне ва ўста­но­вах прафт­э­хаду­ка­цыі пра­цяг­нулі 9,8%

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.