БЕ­ЛА­РУСЬ

Gazeta Slonimskaya - - ЛІТАРАТУРА -

Ах, Бе­ла­русь мая, як я люб­лю Твае ля­сы, дзе сос­ны рвуц­ца ў неба, На дум­цы я ся­бе за­ўж­ды лаў­лю: Дру­гой краі­ны мне не тр­э­ба. Люб­лю бя­ро­за­вы вя­сё­лы гай, Дзе пром­ні сон­ца ска­чу­ць па лісто­це. Прыйдзі сю­ды і тут ад­па­чы­вай, Калі ду­ша ў са­мо­це. Люб­лю пад­няц­ца ранач­кам з за­рой, Іс­ці ў палі, дзе ні­ва ка­ласіц­ца. І дзе вяр­ба схілілась над ра­кой, Ў люст­эр­ка вод гляд­зі­ць не на­гляд­зіц­ца.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.