МО­ЛАДЗЬ СЛОНІМШЧЫНЫ Ў ЛІЧБАХ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

ва ўз­рос­це ад 14 да 31 го­да пра­жы­ва­ю­ць у Слонім­скім ра­ёне.

На­вуч­эн­цы Жы­ро­віц­ка­га аг­рар­на-тэхніч­на­га ка­ле­джа пад­час вы­ступ­лен­ня ў кон­кур­се «Арт-ва­ка­цыі»

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.