От­ве­ты на кроссворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 98:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 3. Таблица. 9. Пе­хо­та. 10. Бу­ри­ме. 11. Кур­ти­на. 12. Кар­кас. 13. Ка­зи­но. 14. Из­нан­ка. 18. Мит­ра. 21. Ши­бер. 24. Ре­гла­мент. 25. Гла­ва. 26. Укроп. 27. Балл. 28. Спор. 29. Лит­ке. 31. Вис­ки. 32. Сы­во­рот­ка. 33. Ви­ток. 36. Лу­а­ра. 39. Акри­лан. 43. Стресс. 44. Обой­ма. 45. Ка­ландр. 46. Крак­ле. 47. Мя­ки­на. 48. Ра­кет­ка.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 1. Пе­ка­ри. 2. Кон­кур. 3. Так­си. 4. Бу­ран. 5. Или­он. 6. Аба­ка. 7. Гриз­ли. 8. Име­ние. 15. За­го­ло­вок. 16. Адам. 17. Клео­пат­ра. 18. Мо­ги­лёв. 19. Трак­тат. 20. Ара­беск. 21. Штурвал. 22. Бе­ре­ста. 23. Ре­при­за. 30. Арии. 34. Ин­терн. 35. Осеч­ка. 37. Удоч­ка. 38. Ре­монт. 39. Ас­кер. 40. Ро­лик. 41. Лю­нет. 42. Нор­ма.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.