От­ве­ты на кроссворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 27:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 1. Пят­ка. 4. Марпл. 7. Ула­но­ва. 10. Вер­блюд. 11. Ра­фи­над. 13. Идаль­го. 14. Ло­го­фет. 15. Ка­ра­ван. 16. Обе­лиск. 17. Ка­но­нир. 21. Оп­та­ция. 25. Па­лаш. 28. Тор­пе­да. 29. Кол­хи­да. 30. Сед­ло. 31. Жан­дарм. 32. Дер­жа­ва. 33. Ора­ва. 36. Ар­га­мак. 40. Ка­ра­бин. 44. Апо­фе­ма. 45. Ти­ро­зин. 46. “Ре­ви­зор”. 47. Тре­во­га. 48. Кри­ти­ка. 49. Го­ло­лед. 50. Тер­ра­са. 51. Ата­ка. 52. Чи­нук.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 1. Пе­ре­гон. 2. Те­ле­фон. 3. Ауди­тор. 4. Ма­рок­ко. 5. Ре­фе­рат. 6. Ленивец. 8. Ана­фе­ма. 9. Ось­ми­на. 10. Ва­лик. 12. Да­ная. 18. Ав­то­жир. 19. Огран­ка. 20. Ике­ба­на. 22. Пу­ляр­ка. 23. Али­да­да. 24. Ира­ва­ди. 25. Пасмо. 26. Лод­ка. 27. “Шко­да”. 34. Рео­метр. 35. Во­е­во­да. 36. Ар­тек. 37. Гор­чи­ца. 38. Мо­за­и­ка. 39. Кан­та­та. 40. Ка­ра­гач. 41. Ра­ве­лин. 42. Ба­зи­лик. 43. На­ряд.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.