От­ве­ты на кроссворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 30:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 1. Ран­де­ву. 5. Шпуль­ка. 13. Аль­ба­трос. 14. Блан­ман­же. 15. Апис. 16. Па­ва­рот­ти. 17. Знак. 20. Дре­во­лаз. 23. Кра­ма­ров. 24. Ка­д­риль. 25. Вре­мя. 26. Во­лан. 27. Ва­реж­ка. 28. Кир­за. 30. Вет­ка. 33. Ме­ри­нос. 36. “На­у­ти­лус”. 37. На- лич­ник. 40. Елей. 41. Про­тек­тор. 42. Атри. 45. Ка­та­ва­сия. 46. Не­воль­ник. 47. Ко­бальт. 48. Флаг­ман.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 2. Аль­ти­метр. 3. Джаз. 4. Вур­да­лак. 6. Пла­стырь. 7. Лимб. 8. Ка­но­нер­ка. 9. Ла­ван­да. 10. “Оскар”. 11. Оброк. 12. Цер­ковь. 18. Воз­мез­дие. 19. Умно­же­ние. 21. За­на­вес. 22. Ар­те­рия. 23. Клак­сон. 29. Иму­ще­ство. 31. Кон­стан­та. 32. Ин­дей­ка. 33. Муд­рость. 34. Са­мо­свал. 35. Скрип­ка. 38. От­ряд. 39. Ико­на. 43. Ов­ца. 44. Плуг.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.