Та­ды вы­стой­ва­ю­ць ля­сы, калі ўз­ні­ма­ец­ца пад­ле­сак

Gomelskaya Pravda - - ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА -

Ад­куль сіл­ку­ец­ца на­тх­ненне твор­ча­га ча­ла­ве­ка? Пэў­на, ад та­го ла­піка зям­лі, дзе ты на­рад­зіў­ся і вы­рас, прай­шло тваё ле­ту­цен­нае юнацтва. Ад ба­ць­коўс­кай ха­ты, гра­бень­чы­ка ле­су за ся­лом і ма­тулі­най пес­ні, якія пес­ціш у сваім сэр­цы як са­мы да­ра­гі скарб.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.