Песня Ма­ры­ны

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

Му­зы­ка Іса­а­ка Лю­ба­на, сло­вы Ада­ма Ру­са­ка

Не ма­гу я знай­с­цi тое сло­ва, Каб кра­су рас­ска­за­ла б тваю. Не ма­гу я знай­с­цi тое сло­ва, Каб лю­боў рас­ска­за­ла б маю.

Не ма­гу па­раў­на­ць ця­бе з зор­кай, Днём не све­цi­ць за­ра над зям­лёй. Не ма­гу па­раў­на­ць ця­бе з квет­кай, Не цві­це у сад­зе квет­ка зi­мой.

Не ма­гу па­раў­на­ць яi з сон­цам Тваiх яс­ных, агнi­стых ва­ч­эй, Бо не све­цi­ць мне сон­ца с ня­бё­саў Яр­кiм све­там у це­м­ры на­ч­эй.

Толь­кi з пес­няй ця­бе па­раў­наю, Што ў сэр­цы сваiм бе­ра­гу. Тую пес­ню я веч­на спя­ваю, Без той пес­нi я жы­ць не ма­гу.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.