От­ве­ты на кроссворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 110:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чух­рай. 6. Спи­кер. 10. Ви­рус. 11. Рат­ник. 12. Взгляд. 13. Ка­бак. 16. Ди­о­ра­ма. 17. Ро­маш­ка. 18. Да­ная. 20. Жанр. 22. Жбан. 26. Иг­лу. 27. Бал. 29. Акын. 30. Ко­мар. 31. От­вес. 32. Трио. 33. Амт. 35. Окоп. 36. Ви­ра. 39. Эрос. 43. То­мат. 46. Скре­пер. 47. Нео­план. 48. Ико­на. 51. Ре­мень. 52. Осан­ка. 53. Авель. 54. Сна­ряд. 55. Эми­рат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Че­ре­да. 2. Хит­роу. 3. Али­да­да. 4. Ти­на. 5. Шу­ба. 7. По­зем­ка. 8. Ко­ло­ша. 9. Ра­ди­ан. 13. Кадр. 14. Бан­ка. 15. Кряж. 19. Егерь. 20. Жу­ков. 21. Но­мер. 23. Бю­вар. 24. На­сос. 25. Ры­нок. 27. Бра. 28. Лот. 34. Мам­бо. 37. Ис­па­ния. 38. Атри. 39. Эт­на. 40. Опо­ссум. 41. Оси­рис. 42. Хром­ка. 44. Пле­нэр. 45. Ин­фант. 49. Ковш. 50. Ноль.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.