Ответы на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 145:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Квад­рат. 6. Ал­хи­мия. 10. Укроп. 11. Стар­тер. 12. Си­но­ним. 13. Нес­си. 14. Тро­пи­ки. 15. Диа­метр. 16. Кни­га. 19. Ана­бас. 23. Ги­та­ра. 26. Ко­кет­ка. 27. Гнез­до. 28. Мо­на­ко. 29. Буд­дизм. 30. Штан­га. 33. Ако­пян. 37. Ман­го. 40. Лав­ро­ва. 41. Ру­ба­нок. 42. Гер­да. 43. Нок­даун. 44. Нон­сенс. 45. Апорт. 46. Ан­тракт. 47. Ак­ти­ния.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 1. Ко­сат­ка. 2. Ана­фо­ра. 3. Рит­ми­ка. 4. Тур­ник. 5. Прес­ли. 6. Ап­си­да. 7. Хин­ка­ли. 8. Ман­же­та. 9. Яр­мар­ка. 17. На­кид­ка. 18. Гат­линг. 20. Но­нет. 21. Би­зон. 22. Ско­ба. 23. Гам­ма. 24. Тон­до. 25. Ра­кия. 30. Ша­лан­да. 31. Ад­во­кат. 32. Гро­ма­да. 34. Ка­би­нет. 35. Пан­те­он. 36. Ни­ко­сия. 37. Ма­г­нат. 38. Нар­коз. 39. Оран­та.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.