От­ве­ты на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 148:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 1. Маг­ма. 4. Пласт. 11. Скорпион. 12. Брок­ко­ли. 15. Джин. 16. Ку­лев­ри­на. 17. Ле­ди. 20. Вед­ро. 21. Ук­лон. 22. Пресс. 25. Озе­ро. 26. Ике­ба­на. 28. Идил­лия. 29. Пы­рей. 33. Грань. 34. До­суг. 35. Рей­ка. 40. Юн­га. 41. Ге­лио­граф. 42. Клио. 45. Не­на­стье. 46. Свя­то­гор. 47. Фланг. 48. Хо­мяк.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 2. Або­ри­ген. 3. Мопс. 5. Люкс. 6. Смо­ленск. 7. Ссу­да. 8. Ко­жух. 9. Принц. 10. Фи­ниш. 13. Сеч­ка. 14. Ер­мол­ка. 18. Пре­зи­дент. 19. Оран­же­рея. 23. Дрель. 24. Обрыв. 27. Си­но­ним. 30. Ори­ги­нал. 31. Луз­га. 32. Эко­ло­гия. 36. Ню­анс. 37. Зельц. 38. Хал­ва. 39. Мо­н­ро. 43. Ясон. 44. Утро.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.