От­ве­ты на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 7:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 1. Аэро­бус. 5. Бу­тыл­ка. 9. Оправ­ка. 12. Ле­до­кол. 13. Ли­чин­ка. 14. Об­ласть. 15. Ни­ку­лин. 16. За­нус­си. 17. Ка­тор­га. 18. Мо­лит­ва. 22. Квад­рат. 26. Пак­ля. 29. Ме­ди­а­на. 30. Рео­метр. 31. Ри­о­ни. 32. Чай­ха­на. 33. Ли­но­тип. 34. Дис­ко. 37. Ба­зальт. 41. Акри­лан. 45. Асес­сор. 46. Са­мо­вар. 47. Абор­даж. 48. Адап­тер. 49. Аист­ник. 50. Ан­то­нов. 51. Ада­мант. 52. Кель­вин. 53. Ин­тра­да.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 1. Ал­ло­ним. 2. Ра­ди­кал. 3. Ба­ке­лит. 4. Со­лон­ка. 5. Баль­зак. 6. Та­чан­ка. 7. Ланд­сир. 8. Ака­фист. 10. Ру­лет­ка. 11. Вы­стрел. 19. От­мыч­ка. 20. Ин­дей­ка. 21. Вра­тарь. 23. Втор­ник. 24. Джен­три. 25. Агрип­па. 26. Па­рад. 27. Кросс. 28. Яри­ло. 35. Ике­ба­на. 36. Ко­сат­ка. 37. Бисмарк. 38. За­мы­сел. 39. Ли­ва­нов. 40. Та­ра­кан. 41. Ара­ра­ти. 42. Рео­стат. 43. Ля­дун­ка. 44. Но­жов­ка.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.