От­ве­ты на кросс­ворд, опубликованный в № 40:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 1. Спар­так. 5. На­бат. 7. Ро­лик. 10. Рав­ни­на. 11. Ре­б­ро. 12. Жо­кей. 13. Пан­до­ра. 17. Ба­рит. 20. При­ам. 23. Уста­нов­ка. 24. Ан­гар. 25. Пласт. 26. Наст. 27. Шнур. 28. Ляс­се. 30. Има­ри. 31. По­ло­са­тик. 32. То­рос. 35. Афи­на. 38. Ан­ти­фон. 42. Ту­луп. 43. Об­ряд. 44. Ре­ак­тор. 45. Вед­ро. 46. Ма­жор. 47. Ше­рен­га.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 1. Строп. 2. Ам­вон. 3. Три­ко. 4. Кра­жа. 5. Нер­па. 6. Баб­ки. 8. Ли­кер. 9. Кай­ма. 14. Ав­то­са­лон. 15. Дю­на. 16. Ра­вен­ство. 17. Брас­лет. 18. Ре­гистр. 19. Тур­непс. 20. Па­при­ка. 21. Ира­ва­ди. 22. Мат­ри­ца. 29. Яс­ли. 33. Остов. 34. Оклад. 36. Фу­раж. 37. На­дир. 38. Апрош. 39. Театр. 40. Фо­тон. 41. Нор­ма.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.