От­ве­ты на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 51:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Кросс. 9. Смерч. 10. Ки­сет. 12. Ал­геб­ра. 15. До­ми­нан­та. 16. Ак­ва­ма­рин. 19. Ара­ма. 20. Фе­сти­валь. 21. Лун­ка. 24. Ина­ри. 25. Фло­ра. 26. Аре­ал. 29. Ин­же­нер. 30. Ар­мия. 32. Су­ф­ле. 33. Брас­лет. 37. По­жар. 38. Хвост. 39. Мас­ло. 44. Ман­ты. 45. Кор­рек­тор. 46. Еса­ул. 49. Хро­но­граф. 52. Пе­ре­ми­рие. 53. Ре­си­вер. 54. Ико­на. 55. Кру­из. 56. Мек­ка.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 1. Ска­ла. 2. Ко­лея. 3. Ссо­ра. 4. Им­пич­мент. 5. Ар­кан. 7. Пи­рат. 8. Де­на­ту­рат. 11. Мо­н­ро. 12. Ат­лет. 13. Аку­ла. 14. Вис­ки. 17. Стол­бец. 18. Аверс. 22. Оран­гу­тан. 23. Ар­хи­пе­лаг. 27. Зем­ля. 28. Брасс. 31. Про­се­ка. 34. Ко­стя­ни­ка. 35. Дверь. 36. Пла­сти­лин. 40. Тат­ры. 41. По­вар. 42. Го­мер. 43. Шу­рин. 47. Агент. 48. Зе­б­ра. 50. Фер­ма. 51. Тис­ки. 52. Пе­нал.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.