Ответы на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 53:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 1. Ас­бе­ст. 6. При­пев. 10. Гус­ли. 11. Хре­бет. 13. Ан­ке­та. 14. Ги­льо­ти­на. 15. Лу­на. 17. Куст. 18. Он­та­рио. 19. Со­дом. 23. Мо­би­ли­за­ция. 24. Ота­ра. 26. Ор­ден. 27. Дис­сер­та­ция. 30. Пи­кет. 31. Скру­пул. 34. Трус. 36. Ре­вю. 37. Чиз­бур­гер. 39. Тен­дер. 40. Ри­гель. 41. Холст. 42. Век­тор. 43. Стра­да.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 1. Ан­хель. 2. Брев­но. 3. Снег. 4. Куль­ми­на­ция. 5. Пла­то. 7. Ра­на. 8. Пле­нум. 9. Власть. 12. Ти­ра­ния. 13. Ани­он. 16. Ан­ти­те­зис. 17. Контр­ажур. 20. Коб­ра. 21. Бис­сек­три­са. 22. Ар­хив. 25. Трау­лер. 28. Ке­фир. 29. Шта­тив. 30. Пут­ник. 32. Ле­бе­да. 33. Тюрь­ма. 35. Оброк. 37. Че­ло. 38. Рифт.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.