Ответы на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 62:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Апел­ла. 6. Дар­вин. 10. Сло­во. 12. Анек­дот. 13. Ле­ген­да. 14. Аврал. 15. Ве­те­ран. 16. Ан­тен­на. 17. Ам­бар. 20. До­ли­на. 24. Ва­та­га. 27. Ма­зур­ка. 28. Ла­ви­на. 29. Люст­ра. 30. Те­накль. 31. Та­та­ми. 34. Спо­соб. 38. Кносс. 41. “Мо­роз­ко”. 42. Ма­ри­над. 43. Ман­ты. 44. Учи­ли­ще. 45. Че­хар­да. 46. Тав­ро. 47. Ан­га­ра. 48. Ко­декс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пре­стол. 3. Ле­де­рин. 4. Аста­на. 5. По­греб. 6. Дол­лар. 7. Ро­гат­ка. 8. Изнан­ка. 9. Развод. 11. Па­ла­та. 18. Ме­зо­нин. 19. Абри­кос. 21. Ота­ва. 22. Иси­да. 23. Ама­ти. 24. Вальс. 25. Тес­ло. 26. Гор­ло. 31. Там­бур. 32. Тор­си­он. 33. Мо­за­и­ка. 35. Пе­ре­ход. 36. Сан­д­рик. 37. Бу­ду­ар. 38. Ко­ме­та. 39. Ос­но­ва. 40. Смы­чок.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.