Ана­стасія ДАРОШЧАНКА

Gomelskaya Pravda - - МОЗАИКА -

На све­це шмат за­ко­наў роз­ных Жы­ць з імі не на шмат ляг­ч­эй. Ад­ны прых­од­зя­ць вель­мі позна, Дру­гія пі­шуц­ца яш­чэ. Дру­гі мне ска­жа, іх не ве­дай Дык буд­зе спац­ца спа­кай­ней. І жы­ць прас­цей на све­це гэтым, Ды толь­кі гэта не па мне. Не ўсе за­ко­ны мо­жам ве­да­ць, Ды серп у час за­ў­сё­ды жне, Каб у жыц­ці адо­ле­ць бе­ды Бы­ць ча­ла­ве­кам — най­важ­ней!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.