Малітва

Сло­вы Ян­кі Ку­па­лы, музыка Але­га Моў­ча­на

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

Я бу­ду маліц­ца і сэр­цам, і ду­ма­мі, Рас­пя­таю бу­ду маліц­ца ду­шой, Каб чор­ныя долі з мя­це­лі­цаў шу­ма­мі Ўжо больш не ша­лелі над род­най зям­лёй. Пры­пеў: Ма­лю­ся я небу, зям­лі і прас­то­ру. Ма­гут­на­му Бо­гу — Уся­све­ту ма­люсь. Ва ўся­кай пры­год­зе, ва ўся­кую по­ру За род­ны на­род Бе­ла­русі. Я бу­ду маліц­ца да яс­на­га со­ней­ка: Няш­час­ных зі­мой са­гра­ва­ць сіра­цін. Пры­вет­на, па збож­ных Час­цей за­гля­да­ці гу­ля­ю­чы го­ней­ках да цём­ных ха­цін. Пры­пеў. Я бу­ду маліц­ца і сэр­цам, і ду­ма­мі, Рас­пя­таю бу­ду маліц­ца ду­шой, Каб чор­ныя долі з мя­це­лі­цаў шу­ма­мі Не вы­лі над род­най зям­лёй, над та­бой. Ма­лю­ся я небу, зям­лі і прас­то­ру. Ма­гут­на­му Бо­гу — Уся­све­ту ма­люсь. Ва ўся­кай пры­год­зе, ва ўся­кую по­ру За род­ны на­род Бе­ла­русі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.