От­ве­ты на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 77:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гла­гол. 6. Патрон. 10. Ка­рат. 11. Аль­ков. 12. Ста­кан. 13. Ал­жир. 15. Изо­тер­ма. 16. По­ме­стье. 17. Твист. 20. Аир. 22. Апо. 23. Поп. 26. Пан­те­он. 28. Ре­таб­ло. 29. Па­ри­тет. 30. Ко­че­гар. 32. Му­тов­ка. 34. Ток. 35. Код. 37. Хам. 40. То­нус. 44. Кла­ве­син. 45. Бан­ко­мат. 46. Ск­лон. 47. Зда­ние. 48. Стре­ла. 49. Ар­мия. 50. Аму­лет. 51. Раз­ряд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гра­ция. 2. Аль­бом. 3. Оро­ше­ние. 4. Пах­ла­ва. 5. Ка­лип­со. 7. Ан­тре­кот. 8. Ра­ки­та. 9. На­на­ец. 13. Амт. 14. Рот. 18. Ип­си­лон. 19. Са­лон. 20. Ат­лет. 21. Ро­пак. 23. Пе­тух. 24. Па­ром. 25. Ули­ка. 27. Нар. 28. Рем. 31. Го­ле­ни­ще. 33. Тан­кет­ка. 35. Кон­курс. 36. Ду­бо­вик. 38. Сказ­ка. 39. Ка­ка­ду. 40. Тис. 41. Сан. 42. Ом­метр. 43. Стю­ард.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.