От­ве­ты на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 86:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 1. Коб­ра. 4. На­кат. 7. Ко­сат­ка. 10. Ко­ло­рит. 11. Сер­жант. 13. Ре­а­лизм. 14. За­нус­си. 15. Оста­ток. 16. Ски­петр. 17. Вар­ша­ва. 21. Квад­рат. 25. Мас­са. 28. Пу­ляр­ка. 29. По­зем­ка. 30. Шос­се. 31. Ран­де­ву. 32. Ко­лон­на. 33. Кросс. 36. Стра­тег. 40. Ас­сор­ти. 44. Ре­гистр. 45. Ара­би­ка. 46. Ка­лит­ка. 47. Ме­ли­нит. 48. Он­та­рио. 49. Изнан­ка. 50. “Ти­та­ник”. 51. Рей­ка. 52. Ага­ва.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ку­ли­нар. 2. Бе­ре­ста. 3. Ак­три­са. 4. Насморк. 5. Ка­рет­ка. 6. Трак­тор. 8. Ста­ти­ка. 9. Три­цепс. 10. Ку­зов. 12. Текст. 18. Ап­па­рат. 19. Ша­лан­да. 20. Ва­рье­те. 22. Воз­глас. 23. До­мин­го. 24. Ада­мант. 25. Ма­шук. 26. Сус­ло. 27. Апекс. 34. Ре­го­лит. 35. Су­са­нин. 36. Ста­до. 37. Ре­ак­тор. 38. Три­а­рий. 39. Гра­мо­та. 40. Арк­ти­ка. 41. Со­лян­ка. 42. Ро­тон­да. 43. Ита­ка.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.