Gomelskaya Pravda

Ку­ма мая, ку­мач­ка

Бе­ла­рус­кая на­род­ная песня

- Qom · Praia · Aden

Ку­ма, мая ку­мач­ка, як жы­веш, Ча­му ж мяне ў гос­цікі не за­веш? Ці ты, ку­ме, ро­зу­му пы­та­еш, Ці ты ма­ёй ха­тач­кі не зна­еш?

Пры­пеў:

Ой, ку­ма, ой, ку­ма, ку­мач­ка мая, Ой, ку­ма, ой, ку­ма, да­ра­ж­эй­шая. Ой, ку­ма, ой, ку­ма, ку­мач­ка мая, Ой, ку­ма, ой, ку­ма, да­ра­ж­эй­шая.

Я жы­ву ля рэ­чань­кі, ля ва­ды, Збу­да­ваў­шы ха­тач­ку з ле­бя­ды. Дзя­куй Бо­гу, ку­мач­ка, мы з та­бой Да­жы­вем да ста­рас­ці за­ла­той.

Пры­пеў:

Ой, ку­ма, ой, ку­ма, ку­мач­ка мая, Ой, ку­ма, ой, ку­ма, да­ра­ж­эй­шая. Ой, ку­ма, ой, ку­ма, ку­мач­ка мая, Ой, ку­ма, ой, ку­ма, да­ра­ж­эй­шая.

Ад усіх няўз­год ура­тую я, Ку­мач­ка мая да­ра­ж­эй­шая. Я ва­зь­му гар­монь і та­бе спяю Пра ча­роў­ную пры­га­жос­ць тваю.

Пры­пеў:

Ой, ку­ма, ой, ку­ма, ку­мач­ка мая, Ой, ку­ма, ой, ку­ма, да­ра­ж­эй­шая. Ой, ку­ма, ой, ку­ма, ку­мач­ка мая, Ой, ку­ма, ой, ку­ма, да­ра­ж­эй­шая.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus