Цу­доў­нае свя­та цу­доў­на­га го­ра­да

Га­во­ра­ць гос­ці свя­та

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

На­тал­ля Стан­кевіч, на­мес­нік стар­шы­ні Аш­мян­ска­га райвыканкама:

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.