‘Sym­pa­thie voor IS voor­al uit on­we­tend­heid’

De Standaard - - Binnenland -

BRUS­SEL | Twin­tig pro­cent van de mos­lims heeft be­grip voor de ter­reur van Isla­mi­ti­sche Staat. Dat blijkt uit een on­der­zoek van VTM Nieuws en Hu­mo. Dat is veel, maar spe­ci­a­lis­ten schrik­ken er niet van. Het komt vol­gens hen om­dat veel mos­lims de Ko­ran niet goed ken­nen, en de imams het niet vol­doen­de uit­leg­gen. ‘ Mos­lims zijn ge­ken­merkt door wei­nig ken­nis van de is­lam’, zegt mo­raal­fi­lo­soof Eti­en­ne Ver­meersch. ‘ Ze ken­nen de is­lam en de ge­schie­de­nis niet.’ De mos­lim­we­reld is ver­ont­rust. ‘ Ik denk dat we daar de voor­bije ja­ren te wei­nig re­ke­ning mee ge­hou­den heb­ben’, zegt de Gent­se imam Brahim Laytouss. ‘ Het is ver­ont­rus­tend dat de sym­pa­thie voor een ter­reur­be­we­ging zo hoog is.’

Imam Laytouss: ‘Ver­ont­rus­tend.’ © Jonas Roo­sens/id photo agency

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.