Ook dat nog Thril­ler scoort door clau­su­le te­gen spoi­lers

De Standaard - - Cultuur & Media - (pom)

Al zes we­ken staat de thril­ler Wat jij

niet ziet van Sa­rah Pin­borough op num­mer één in de Top Tien van de Stan­daard Boek­han­del. Dat heeft te ma­ken met een pro­mo­tiestunt: op de eer­ste pa­gi­na van het boek krij­gen de le­zers een ge­heim­hou­dings­ver­kla­ring voor­ge­scho­teld. Daar­in er­kent de le­zer dat de in­houd van het boek het ex­clu­sie­ve ei­gen­dom is van de au­teur; hij be­looft ook het ein­de van het boek ge­heim te hou­den voor wie het boek niet ge­le­zen heeft en al­leen in ver­hul­len­de ter­men naar het ein­de van het boek te ver­wij­zen. Om toch hei­sa te ver­oor­za­ken, sug­ge­reert de uit­ge­ver de hashtag #WTFt­ha­ten­ding.

Die clau­su­le stond niet in de ori­gi­ne­le ver­sie maar was een idee van de Ne­der­land­se uit­ge­ve­rij The Hou­se of Books, die de le­zer ex­tra wil­de prik­ke­len. Dat is in Vlaan­de­ren ze­ker ge­lukt. Daar­bui­ten be­zet de eer­ste thril­ler van de Brit­se ner­gens de kop­po­si­tie.

© rr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.