Werk­ne­mer vindt vaak geen job na lan­ge ziek­te

De Standaard - - Binnenland - (jom)

Zes op de tien zie­ke werk­ne­mers die in een re­in­te­gra­tie­tra­ject stap­pen, kun­nen niet meer aan de slag bij hun hui­di­ge werk­ge­ver. Dat blijkt uit cij­fers van Men­su­ra, de groot­ste ex­ter­ne dienst voor pre­ven­tie en be­scher­ming op het werk. De tra­jec­ten zijn eind vo­rig jaar in­ge­voerd om de groei aan lang­du­rig zie­ken te stop­pen. De ar­beids­ge­nees­he­ren van Men­su­ra be­han­del­den in de eer­ste maan­den van 2017 meer dan 1.360 dos­siers. Be­doe­ling is dat werk­ne­mers in over­leg met art­sen en werk­ge­ver op zoek gaan naar aan­ge­past werk. Maar die op­tie is er va­ker niet dan wel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.