‘Ik voel een on­weer­staan­ba­re drang om de blad­zij­de om te slaan’

De Standaard - - Politiek - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR WIM WINCKELMANS

‘Voilà, ik ben weer toon­baar.’ Een uur na de aan­kon­di­ging van haar af­scheid heeft Lau­ret­te On­ke­linx haar emo­ties weer on­der con­tro­le. De PS­top­po­li­ti­ca, 22 jaar lid van de fe­dera­le of de Fran­se ge­meen­schaps­re­ge­ring en drie jaar op­po­si­tie­leid­ster in de Ka­mer, ver­laat de ac­tie­ve po­li­tiek. En bij die me­de­de­ling kwam een traan te pas.

‘De voor­bije da­gen, na­dat ik mijn be­slis­sing had ge­no­men, was ik se­reen, kon ik zelfs la­chen’, zegt ze. ‘Maar bij de aan­kon­di­ging kwa­men de her­in­ne­rin­gen mas­saal te­rug. Ik had ge­hoopt af­scheid te kun­nen ne­men zon­der tra­nen, het is niet ge­lukt.’

Waar­om stopt u er­mee?

‘Ik vraag me al een klein jaar af of ik er goed aan doe voort te gaan met de po­li­tiek. Die vraag heeft me sla­pe­lo­ze nach­ten ge­kost. Wat kan mijn rol in de par­tij nog zijn? Heb ik er nog even­veel zin in als vroe­ger? Is het – sim­pel­weg – goed voor mij om door te gaan? Ik voel­de dat het mo­ment was ge­ Lau­ret­te On­ke­linx stopt met po­li­tiek, maar blijft strijd­vaar­dig. ‘Ik wil zelf be­slis­sen over het laat­ste hoofd­stuk van mijn pro­fes­si­o­ne­le le­ven.’

© Kri­s­tof Va­di­no

‘Jo­ël­le Mil­quet zei dat de scheld­par­tij­en van de­ze zo­mer de de­mo­cra­tie ver­brij­ze­len. Ik vrees dat ze ge­lijk heeft.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.