KRUISWOORD

De Standaard - - Puzzles -

HORIZONTAAL 1 mil­li­gram. nar­cis 2 ver­trouwd. uit­ge­put 3 pen­nen­zak (Frans). boek­num­mer. se­ni­or 4 in­houds­maat. brood­soort 5 kwa­jon­gen. schoft 6 slee. con­cen­tra­tie­stoor­nis (afk.). tal­rijk 7 mod­der. en­fin 8 gro­te ter­ri­ër. kiem VERTICAAL 1 plooi­baar 2 mu­ziek­in­stru­ment 3 broek­slui­ting. de­ci­bel 4 ni­veau. vlak­te­maat 5 Al­ge­meen Ne­der­lands. be­stel­ling 6 voor­zet­sel. Ha­re Ko­nink­lij­ke Ma­jes­teit 7 scho­len­ge­meen­schap. per dag 8 hoofd­stad van Ba­by­lo­nië. waar­ne­mer 9 com­pu­ter­net­werk (afk.). stook­plaats 10 ou­der­raad. ge­ma­len graan 11 alarm­toe­stel 12 koop­lie­den

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.