‘De in­ge­ni­eurs die we nu uit Duits­land ge­haald heb­ben, moe­ten op ter­mijn ver­van­gen wor­den’

De Standaard - - Mens & Economie -

Om de eer­ste vol­le­di­ge elek­tri­sche au­to te bou­wen, haal­de Au­di in­ge­ni­eurs uit Duits­land. Die moe­ten in­ge­ruild wor­den voor Bel­gi­sche in­ge­ni­eurs, maar voor­lo­pig vindt Au­di die niet, zegt al­ge­meen di­rec­teur PATRICK DANAU.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.