Con­struc­teurs wil­len vijf­de min­der CO2 te­gen 2030

De Standaard - - Mens & Economie - (belga)

De Eu­ro­pe­se au­to­ma­kers wil­len dat wa­gens in 2030 twin­tig pro­cent min­der CO2 uit­sto­ten dan in 2021. Dat plan lan­ceer­de de Eu­ro­pe­se au­to­fa­bri­kan­ten­as­so­ci­a­tie ACEA. Vol­gens voor­zit­ter Die­ter Zet­sche is dat een ‘ste­vi­ge re­duc­tie’, die ook in lijn is met wat er van an­de­re in­du­strie­sec­to­ren wordt ver­wacht, zei hij gis­te­ren op het au­to­sa­lon van Frank­furt.

Aan het ACEA­voor­stel zit­ten nog wel een paar voor­waar­den. De vraag naar elek­tri­sche voer­tui­gen (nu goed voor 1,2 pro­cent van de ver­koop) en de aan­we­zig­heid van op­laadin­fra­struc­tuur moe­ten flink toe­ne­men. In 2025 moet dan ook ge­ke­ken wor­den of het doel moet wor­den bij­ge­steld. Dat kan ook naar bo­ven, stel­len de au­to­ma­kers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.