‘Te­sla­crash deels te wij­ten aan Au­to­pi­lot’

De Standaard - - Mens & Economie - (reuters)

Een do­de­lij­ke crash met een Te­sla is deels te wij­ten aan de Au­to­pi­lot. Dat con­clu­deert de Ame­ri­kaan­se Na­ti­o­nal Trans­porta­ti­on Sa­fe­ty Board (NTSB) in een on­der­zoek waar­van de con­clu­sie nu al on­li­ne staat. De 40ja­ri­ge Ame­ri­kaan Jos­hua Brown kwam in mei 2016 om het le­ven, ter­wijl hij de se­mi­zelf­rijd­func­tie Au­to­pi­lot ge­bruik­te. De on­der­zoe­kers zei­den in ju­ni al dat Brown waar­schu­win­gen van de Au­to­pi­lot ne­geer­de. Om­dat de ge­brui­ker zelf niet vaak hoef­de in te grij­pen, was het te mak­ke­lijk om af­ge­leid te ra­ken bij het ge­bruik van het sys­teem, zegt de NTSB nu. Om­dat de Au­to­pi­lot de Te­sla slechts deels zelf­rij­dend maakt, zou het sys­teem moe­ten voor­zien dat de be­stuur­der ge­con­cen­treerd blijft

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.