‘De FOD Eco­no­mie krijgt het recht om de boek­hou­ding en re­gis­ters van ge­nees­mid­de­len­pro­du­cen­ten in te kij­ken’

De Standaard - - Binnenland -

Goed­ko­pe ge­nees­mid­de­len uit het bui­ten­land ko­men hier soms als du­re merk­ge­nees­mid­de­len op de markt. Mi­nis­ter van Eco­no­mie KRIS PEE­TERS (CD&V) wil stren­ger toe­zicht op de prij­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.