‘Ja­pan moet met on­ze bom tot zin­ken wor­den ge­bracht’

De Standaard - - Binnenland -

Ste­vi­ge oor­logs­taal van NOORD­KOREA op de ei­gen staats­te­le­vi­sie. Het is een re­ac­tie op de nieu­we eco­no­mi­sche sanc­ties die de VN op­leg­den. Ook de VS krij­gen er­van langs: ‘We zul­len hen dood­mep­pen zo­als een hond met honds­dol­heid.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.