KRUISWOORD

De Standaard - - Puzzles -

HO­RI­ZON­TAAL 1 klak­ke­loos. claxon­ge­luid 2 in op­rich­ting. ri­vier in Bel­gië 3 op­ge­rold stuk vlees. war­me drank 4 mi­li­eu­vrien­de­lijk. fles­slui­ting. uit­roep 5 xe­non. vle­zi­ge vrucht. zwart­sel 6 ko­raal­ei­land. gok. bas­so con­ti­nuo 7 halm­top. uit­ge­dre­ven lucht. vo­gel­ei­gen­schap 8 qua­si­kunst­ken­ner. vol­was­sen­heid 9 rook­ge­rei. ver­bran­dings­rest 10 in­ter­net­ver­bin­ding. keu­ken­ge­rei

VERTICAAL 1 zil­ver­ga­ren. deel van een ko­len­ka­chel 2 wa­ter­vlak­te 3 ge­wicht. fier 4 film­per­so­na­ge. ba­sis­on­der­wijs. speel­goed 5 wel­pen­leid­ster 6 op die ma­nier. zom­pig 7 wen­ding. al­ge­meen gang­baar 8 ver­klei­ning 9 toe­stel. Olym­pi­sche Spe­len (afk.). vlees­ge­recht 10 uil. res­pec­tie­ve­lijk 11 mo­ment van vraat­zucht 12 pluk. ap­pel­drank

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.