Red­nic kandidaat als bonds­coach Roe­me­nië

De Standaard - - Sport - (ge­gy, jcs)

Mir­cea Red­nic wordt ge­noemd als een van de voor­naams­te kan­di­da­ten om Chris­toph Daum op te vol­gen als bonds­coach van Roe­me­nië. De Roe­meen­se bond had eerst zijn pij­len ge­richt op Dan Pet­res­cu, maar die heeft een zwaar con­tract bij Cluj en be­slis­te om bij zijn club te blij­ven. Vol­gens bron­nen in Roe­me­nië komt daar­door de trai­ner van Moes­kroen in beeld. Ge­con­tac­teerd voor een re­ac­tie re­a­geer­de Red­nic gis­ter­avond met een af­ge­me­ ten ‘geen com­men­taar’. De Roe­meen scout­te Zul­te Wa­re­gem te­gen Ni­ce met oog op de com­pe­ti­tie­wed­strijd van zon­dag aan de Ga­ver­beek.

Als Red­nic Moes­kroen zou ver­la­ten, gaat hij Ge­or­ges Leek­ens na. Die ver­trok 21 jaar ge­le­den tij­dens het seizoen bij de club om bonds­coach van Bel­gië te wor­den. Een an­de­re kandidaat naast Red­nic is Cos­min Con­tra van Di­na­mo Boe­ka­rest. Roe­me­nië be­ëin­dig­de de sa­men­wer­king met Daum om­dat het land naast kwa­li­fi­ca­tie voor het WK greep.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.