‘Dat de kie­zers in Frank­rijk zich na de Brexit niet mas­saal te­gen Eu­ro­pa heb­ben uit­ge­spro­ken, be­te­kent niet dat ze Eu­ro­pa graag gro­ter en au­to­cra­ti­scher zien wor­den.’

De Standaard - - Opinie & Analyse -

MATTHIJS DE RIDDER

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.