Min­der do­den maar meer fiets­on­ge­val­len

De Standaard - - Binnenland - (ire)

Het goe­de nieuws is: nooit eer­der vie­len er zo wei­nig ver­keers­do­den op de Bel­gi­sche we­gen dan in de eer­ste zes maan­den van dit jaar. Dat blijkt uit de ver­keers­vei­lig­heids­ba­ro­me­ter van VIAS In­sti­tu­te, de op­vol­ger van het BIVV. Twee­hon­derd­der­tig do­den, dat is een da­ling met 13 pro­cent. De da­ling is het sterkst in Vlaan­de­ren, van 141 do­den naar 113. Ook het aan­tal ge­won­den ligt op een his­to­risch laag ni­veau. Maar het slech­te nieuws is dat het aan­tal let­se­lon­ge­val­len met fiet­sers en mo­tor­rij­ders op­nieuw stijgt. Het meest in Wal­lo­nië, maar ook in Vlaan­de­ren: 2,6 pro­cent meer fiets­slacht­of­fers en 5,1 pro­cent meer mo­tor­slacht­of­fers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.