Ra­ket vliegt op­nieuw ho­ger en ver­der

De Standaard - - Buitenland - (rtr)

Noord­Ko­rea heeft op­nieuw een ra­ket rich­ting Ja­pan af­ge­vuurd. Het pro­jec­tiel werd ge­lan­ceerd van­af hoofd­stad Py­on­gyang en vloog over Ja­pan heen, om uit­ein­de­lijk neer te ko­men in de Gro­te Oce­aan. Vol­gens ge­ge­vens van het Zuid­Ko­re­aan­se le­ger be­reik­te het pro­jec­tiel een hoog­te van 770 ki­lo­me­ter en deed de ra­ket er 19 mi­nu­ten over om een af­stand van 3.700 ki­lo­me­ter af te leg­gen. Dat is ver ge­noeg om Guam, het Ame­ri­kaan­se ei­land in de Gro­te Oce­aan, te tref­fen. Dic­ta­tor Kim Jong­un dreig­de eer­der met een ra­ket­aan­val op de wa­te­ren rond Guam.

Ex­perts den­ken dat het af­ge­vuur­de pro­jec­tiel een Hwasong12 is, een mid­del­lan­ge­af­stands­ra­ket met een be­reik van 4.500 tot 5.000 ki­lo­me­ter. Dat wa­pen kan vol­gens Py­on­gyang wor­den uit­ge­rust met een kern­kop.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.