Di­plo­maat ver­dacht van be­zit kin­der­por­no

De Standaard - - Buitenland - (rtr)

Een hoog­ge­plaatste di­plo­maat van het Va­ti­caan die werkt op de am­bas­sa­de in Was­hing­ton heeft mo­ge­lijk de Ame­ri­kaan­se kin­der­por­no­wet over­tre­den. Hij wordt ver­dacht van het be­zit van kin­der­por­no. De di­plo­maat wordt wel niet ver­dacht van het ver­sprei­den of pro­du­ce­ren er­van. Op de beel­den die hij in be­zit had, wa­ren jon­ge kin­de­ren te zien. Er is een on­der­zoek in­ge­steld naar de man, die mo­men­teel in Va­ti­caan­stad is. Het Va­ti­caan wil de iden­ti­teit van de di­plo­maat niet vrij­ge­ven van­we­ge ge­heim­hou­dings­plicht tij­dens het on­der­zoek. Het Ame­ri­kaan­se mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken heeft het Va­ti­caan ge­vraagd de di­plo­ma­tie­ke on­schend­baar­heid van de man, die te­vens pries­ter is, op te hef­fen, zo­dat hij kan wor­den ver­volgd. Maar dat ver­zoek is ge­wei­gerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.